Space Proxy
Log in Login Inregistreaza-te register
0
Proxy în acțiune
0
Clienții ne-au ales
0
Comenzi procesate
91%
Comenzi restante
Potrivit pentru toate serviciile populare:
Potrivit pentru toate serviciile populare: Potrivit pentru toate serviciile populare:
Potrivit pentru toate serviciile populare: 1 Potrivit pentru toate serviciile populare: 2
Potrivit pentru toate serviciile populare: 3 Potrivit pentru toate serviciile populare: 4
Potrivit pentru toate serviciile populare: 5 Potrivit pentru toate serviciile populare: 6
Potrivit pentru toate serviciile populare: 7 Potrivit pentru toate serviciile populare: 8
Potrivit pentru toate serviciile populare: 9 Potrivit pentru toate serviciile populare: 10
Potrivit pentru toate serviciile populare: 11 Potrivit pentru toate serviciile populare: 12
Potrivit pentru toate serviciile populare: 13 Potrivit pentru toate serviciile populare: 14
Potrivit pentru toate serviciile populare: 15 Potrivit pentru toate serviciile populare: 16
Potrivit pentru toate serviciile populare: 17 Potrivit pentru toate serviciile populare: 18
Potrivit pentru toate serviciile populare: 19 Potrivit pentru toate serviciile populare: 20
Potrivit pentru toate serviciile populare: 21 Potrivit pentru toate serviciile populare: 22
Potrivit pentru toate serviciile populare: 23 Potrivit pentru toate serviciile populare: 24

ACORD UTILIZATOR

ACORDUL UTILIZATORULUI PENTRU SITE-UL WEB spaceproxy.net

În conformitate cu acest Acord de Utilizare („acord”), administratorul site-ului spaceproxy.net autorizează persoanele, denumite în continuare „utilizatori”, să solicite servicii furnizate de administrator pe site spaceproxy.net. Serviciul este o oportunitate pentru utilizatori de a achiziționa un abonament și de a plăti pentru utilizarea adresei (adresei) serverului proxy din listă la prețul indicat pe site-ul Serviciului, inclusiv zona personală.

Toate activitățile desfășurate de administrație și de utilizatori pe site sunt guvernate de acest Acord, Declarația de confidențialitate, regulile și condițiile, precum și legile aplicabile și standardele de internet general acceptate.

Acest Acord este considerat o propunere. Acesta conține toți termenii esențiali ai contractului care exprimă intenția persoanei care a acceptat oferta în conformitate cu termenii acestui contract și a persoanei care a făcut propunerea de a încheia un contract pentru prelungirea unei anumite perioade … Acceptarea necondiționată (acceptarea) termenilor prezentului Acord de către utilizator este considerată începutul utilizării serviciului, dacă este disponibil fără a fi necesară înregistrarea ca utilizator și/sau înregistrarea pe site. Utilizarea de către dvs. a serviciilor implică faptul că acceptați toți termenii acestui Acord și sunteți de acord să le respectați.

Acest acord descrie procedura pe care administratorul trebuie să o utilizeze pentru a furniza servicii utilizând caracteristicile acestui site și software-ul acestuia.
Sunteți de acord și sunteți de acord că acceptarea acestui Acord este acceptarea legală și acceptarea atât a termenilor acestui Acord, cât și a tuturor anexelor la acest Acord care fac parte integrantă din acesta. Anexele la prezentul acord pot conține mecanisme suplimentare de acceptare și aprobare de către utilizator, care sunt indicate direct în textul cererii relevante.

TERMENI ȘI DEFINIȚII.

 • Serviciul de internet (denumit în continuare „serviciul” sau „serviciul online”) este o resursă de internet disponibilă publicului situată la spaceproxy.net, care furnizează materiale informative privind condițiile relației contractuale dintre administrație și utilizator, inclusiv utilizarea serviciilor.
 • Administratorul este agentul site-ului care oferă servicii utilizatorului, ceea ce vă permite să utilizați adresa proxy furnizată de administrator.
 • Utilizatorul este o persoană fizică care a înregistrat, comandat și plătit pentru servicii în conformitate cu termenii acestui Acord.
 • Adresa Serverului Proxy. O adresă proxy se referă la un server intermediar dintr-o rețea de calculatoare care acționează ca intermediar între utilizator și serverul țintă.
 1. DISPOZIȚII CHEIE.

  1. Acest Acord reglementează relația dintre administrator și utilizator în cazul în care administratorul furnizează servicii care furnizează adrese de servere proxy pentru utilizare la comanda utilizatorului.
  2. Acest Acord este întocmit de administrator și conține regulile și reglementările de bază privind furnizarea de servicii și garanțiile de acces la internet.
  3. Software-ul pentru furnizarea de servicii de internet este complet conceput pentru a permite utilizatorului să comande servicii de la administrator și să utilizeze aceste servicii în conformitate cu comenzile create și plătite.
  4. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica textul prezentului Acord, de a publica o nouă versiune și de a informa utilizatorul despre aceasta. Sunteți responsabil pentru monitorizarea periodică a modificărilor aduse textului prezentului Acord. Dacă nu sunteți de acord cu noul Acord, trebuie să încetați imediat să utilizați serviciul online („serviciul”). Dacă continuați să utilizați serviciul online („serviciul”) după intrarea în vigoare a noii versiuni a acordului, confirmați că acceptați pe deplin noua versiune a acordului.
  5. Utilizatorul trebuie să citească întregul acord înainte de înregistrare. Utilizarea de către dvs. a serviciului online constituie acceptarea deplină și necondiționată a prezentului acord, în conformitate cu legislația aplicabilă.
 2. ACCEPTAREA CONTRACTULUI.

  1. Pentru a utiliza site-ul web și serviciile administratorului, utilizatorul trebuie să accepte acest Acord.
  2. Acceptarea acestui Acord implică acceptarea și respectarea deplină a termenilor acestui Acord și a oricăror alte documente care guvernează funcționalitatea software-ului.
  3. Acceptarea acestui Acord este un act juridic al utilizatorului, care constă în finalizarea procesului de înregistrare pe site. În cadrul acestei acțiuni, este necesar să se înțeleagă transferul gestionării datelor personale ale utilizatorului în scopul formalizării relației contractuale în conformitate cu termenii prezentului Acord.
  4. Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza nicio funcție a furnizorului de servicii internet fără consimțământul deplin și necondiționat al termenilor acestui Acord.
  5. Toate documentele electronice, notificările și declarațiile de voință au fost făcute sau depuse de la distanță în conformitate cu prezentul Acord prin intermediul site-ului web și vor fi considerate a fi executate în mod corespunzător și în formă scrisă obișnuită.
  6. Acceptarea acestui Acord nu este limitată și nu are caracter personal obligatoriu.
 3. REGISTRUL

  1. O condiție pentru utilizarea site-ului web și a adresei proxy este înregistrarea utilizatorului.
  2. Procesul de înregistrare are loc după transferul datelor personale ale utilizatorului de către utilizator (inclusiv adresa de e-mail) către administrator în conformitate cu formularul de înregistrare publicat pe site panel.spaceproxy.net/register.
  3. La finalizarea procesului de înregistrare, utilizatorul va primi o notificare la adresa de e-mail pe care a furnizat-o la înregistrarea pe site. În acest mesaj, administratorul informează utilizatorul că înregistrarea a fost corectată și i s-a acordat statutul de utilizator al serviciului online.
  4. Utilizatorul trebuie să introducă adresa de e-mail și parola în liniile de autorizare corespunzătoare pentru a se autentifica folosind site-ul web. Aceste informații sunt transmise administratorului. Verificarea site-ului se realizează prin panel.spaceproxy.net/login.
 4. BIROU PERSONAL.

  1. După finalizarea procesului de înregistrare și acordarea statutului juridic al unui utilizator înregistrat al serviciului de internet, administrația oferă acestui utilizator acces la un Cont personal.
  2. Conturile personale sunt utilizate pentru: 1) completați soldul personal al utilizatorului; 2) Verificați lista serviciilor furnizate de administrație și prețurile pentru serviciile online; 3) achiziții; 4) plata comenzii; 5) controlul statistic și gestionarea adreselor proxy atribuite utilizatorilor; 6) alte activități stabilite în conformitate cu caracteristicile biroului personal.
  3. Utilizatorul confirmă faptul că acțiunile utilizatorului în zona personală sunt propriile sale acțiuni.
  4. Utilizatorul se angajează să nu permită altor persoane să intre în zona personală.
 5. REGULI DE REZERVARE.

  1. Pentru a plasa o comandă, utilizatorul trebuie mai întâi să-și completeze soldul personal pe site. Soldurile personale pot fi completate folosind una dintre metodele disponibile în zona personală a utilizatorului.
  2. Dacă soldul personal al utilizatorului serviciului online este suficient, iar această sumă este indicată în zona personală a utilizatorului, Utilizatorul poate alege serviciul care îl interesează, comanda și plata.
  3. Facturarea comenzii și plata acesteia vor fi vizibile în biroul personal al utilizatorului.
  4. Părțile prevăd că în termen de 3 (trei) zile de la încetarea serviciului, la instrucțiunile exprese ale Utilizatorului, cu condiția ca utilizatorul să nu depună o plângere la administrator în legătură cu furnizarea necorespunzătoare a serviciilor, serviciile vor fi considerate convenite. Acestea vor fi depuse în mod corespunzător de către administrator și acceptate de utilizator complet și fără reclamații.
 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI.

  1. Administratorul acționează în numele site-ului web și al utilizatorilor finali ai site-ului web în conformitate cu prezentul Acord și cu alte documente care reglementează funcționarea site-ului web și a software-ului de servicii.
  2. Administratorul controlează funcționalitatea site-ului web, funcționarea acestuia și comportamentul utilizatorilor atunci când utilizează site-ul web și site-ul web al administratorului.
  3. Administratorul își rezervă dreptul (la discreția sa) de a restricționa accesul utilizatorului la site-ul web în cazul în care utilizatorul încalcă termenii acestui Acord și alte documente care reglementează utilizarea site-ului web.
  4. Administratorii au următoarele drepturi:
   1. pentru a modifica aspectul, conținutul sau lista serviciilor site-ului web și pentru a modifica sau adăuga software sau alte obiecte sau programe de server utilizate sau stocate pe site-ul web în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă;
   2. dacă este necesar, Trimiteți notificări utilizatorilor prin e-mail și alte mijloace disponibile despre utilizarea serviciilor și serviciilor online
   3. modificați termenii și condițiile de către administrator în funcție de cerințele utilizatorilor;
   4. refuzați solicitările utilizatorilor de a furniza servicii dacă, potrivit Autorității, astfel de solicitări sunt legate de utilizarea neautorizată a serviciilor administrative ale utilizatorului și / sau dacă acțiunile utilizatorului încalcă termenii și condițiile
   5. furnizarea de servicii plătite și neplătite descrise în prezentul Acord și în alte documente care reglementează relația dintre administrație și utilizator;
   6. solicitați consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în orice moment și în orice mod;
   7. importul și stocarea datelor cu caracter personal la care ne-ați acordat acces
   8. stabiliți restricții suplimentare privind utilizarea serviciilor online și modificați-le în orice moment;
   9. Alte activități de îmbunătățire a calității și utilității serviciilor online.
  5. Biroul se angajează:
   furnizarea de servicii legate de închirierea adreselor proxy și a altor servicii către utilizator la cererea utilizatorului și în conformitate cu termenii prezentului Acord;
  6. Pentru o listă de permisiuni pentru administratorii de servicii online, consultați secțiunea 6.4. Conținutul acestui Acord nu este exhaustiv.
 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI.

  1. Utilizator înseamnă orice persoană care a finalizat procesul de înregistrare și utilizează serviciile online în legătură cu caracteristicile oferite și care se supune legilor și obligațiilor stabilite în prezentul Acord și în alte documente publicate pe site.
  2. Serviciile Online sunt plătite în funcție de mărimea și caracteristicile serviciilor solicitate de utilizator.
  3. Utilizatorii au următoarele drepturi
   1. comandarea serviciilor din contul personal al serviciilor de internet;
   2. utilizarea caracteristicilor serviciilor online
   3. cerințele autorității pentru respectarea termenilor prezentului Acord și a altor documente care reglementează funcționarea și furnizarea serviciilor de internet;
   4. trimiterea cererilor către administrator pentru funcționarea site-ului web și metoda de furnizare a serviciilor;
  4. Utilizatorii sunt obligați să efectueze următoarele acțiuni:
   1. Respectați toți termenii acestui Acord și alte documente (inclusiv reguli) care guvernează funcționarea și furnizarea de servicii de internet;
   2. Vom furniza doar informații personale exacte (de plată), iar în cazul unei modificări a acestor informații personale (de plată), vom face ajustările necesare în conformitate cu procedurile stabilite în acest Acord și vom efectua alte documente care specifică
   3. Vă rugăm să nu utilizați serviciile furnizate de administrator în scopuri ilegale sau într-un mod care dăunează site-ului web și/sau terților.
   4. Să nu utilizeze adrese proxy într-un mod care încalcă termenii și prezentul acord;
   5. Să nu dezvăluie informații sensibile despre care a luat cunoștință ca urmare a relației cu el și a utilizării site-ului web;
   6. Nu luați nicio măsură interzisă de prezentul acord cu privire la serviciile Web și adresele proxy furnizate;
   7. Nu încălcați regulile general acceptate pentru citarea, copierea și distribuirea conținutului pe internet;
   8. Familiarizați-vă cu prezentul Acord și cu alte reglementări care reglementează furnizarea de servicii de către Administrație și utilizarea site-ului web cel puțin o dată la două (2) luni;
  5. Utilizarea serviciilor și funcțiilor web este interzisă utilizatorilor
   1. utilizarea serviciilor și a site-ului web într-un mod care poate interfera cu funcționarea normală a site-ului web
   2. descărcați, stocați, publicați, distribuiți și partajați sau utilizați în alt mod viruși și alte programe malware;
   3. luați orice acțiune pentru a destabiliza serviciul web, încercați să obțineți acces neautorizat la administrarea serviciului web sau luați alte măsuri similare;
   4. colectați și / sau stocați datele dvs. personale (de plată) în scopuri comerciale colectarea adresei de e-mail sau a altor informații de contact prin mijloace automate sau prin alte mijloace, inclusiv prin e – mail nesolicitat (spam) sau în scopuri competitive;
   5. utilizați scripturi (programe) automate pentru a colecta informații și / sau a interacționa cu serviciul online;
   6. încercați să obțineți acces la contul altcuiva (profilul de utilizator) împotriva voinței utilizatorului căruia îi aparține, prin orice mijloace, inclusiv hacking;
  6. Lista obligațiilor și restricțiilor utilizatorului în conformitate cu punctul 7.4 a 7,5 Conținutul acestui Acord nu este exhaustiv.
 8. ACTIVITATE FINANCIARĂ.

  1. În cadrul serviciului online, utilizatorii au posibilitatea de a-și crește soldurile personale. Soldurile personale sunt statistici care înregistrează sume plătite în avans de Guvern pentru serviciile viitoare.
  2. În biroul personal al utilizatorului, veți vedea suma pe care utilizatorul a salvat-o administratorului ca depozit pentru serviciile viitoare.
  3. Utilizatorul va plasa o comandă și va avea posibilitatea de a plăti cu administratorul o sumă preplătită, a cărei sumă va fi vizibilă în biroul personal al utilizatorului.
  4. Plata se face în ordinea specificată în biroul utilizatorului.
  5. Atunci când utilizatorul plasează o comandă printr-un cont personal, utilizatorul recomandă societății de administrare să retragă o sumă prestabilită din contul de utilizator preplătit.
  6. Numerarul pe care îl furnizați societății de administrare ca depozit pentru serviciile viitoare nu va fi rambursat, cu excepția cazului în care utilizatorul a făcut un astfel de depozit neintenționat și acest lucru este confirmat de documentația relevantă.
 9. RESPONSABILITATE. DISCLAIMER.

  1. Conducerea companiei nu garantează că serviciile de Internet nu conțin erori sau malware. Administratorul nu este responsabil pentru pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului ca urmare a utilizării serviciilor de internet.
  2. Administratorul nu este responsabil pentru orice defecte sau întreruperi care pot apărea în serviciul web (serviciul său), nici pentru orice pierdere sau deteriorare a informațiilor pe care le provoacă. Administratorul nu este responsabil pentru nicio deteriorare a dispozitivului mobil al utilizatorului sau a altui hardware sau software care a apărut ca urmare a sau în legătură cu utilizarea site-ului și a serviciilor sale.
  3. În cazul reclamelor postate pe site, administratorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate utilizatorilor ca urmare a interacțiunii acestora cu reclamele plasate pe site.
  4. Administratorul nu este responsabil pentru orice daune sau daune cauzate utilizatorului ca urmare a utilizării sau întreținerii site-ului web.
  5. Mărcile comerciale, bunurile, serviciile, mărcile și numele organizațiilor, drepturile de proiectare, drepturile de autor și drepturile conexe menționate, utilizate sau citate pe site sunt deținute de proprietarii lor de drept și nu pot fi utilizate de terți.
  6. Oficiul nu este responsabil pentru exactitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizator.
  7. Accesul utilizatorului la serviciile online poate fi restricționat, suspendat sau reziliat pe termen nelimitat în cazul încălcării termenilor prezentului Acord.
  8. Utilizatorul este răspunzător pentru daune, pierderi și profituri pierdute ca urmare a încălcării termenilor prezentului Acord și a altor documente care reglementează funcționarea serviciului de internet.
 10. CONFIDENȚIALITATE.

  1. Administrația asigură colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale ale utilizatorului strict în conformitate cu legislația aplicabilă.
  2. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorului este guvernată de politica de Confidențialitate a site-ului web în spaceproxy.net (publicat la spaceproxy.net/private-policy..
 11. DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE.

  1. Toate obiectele disponibile prin intermediul site-ului, inclusiv elemente decorative, texte, grafice, ilustrații, filme, programe, baze de date și alte obiecte, precum și orice conținut publicat pe paginile site-ului, sunt supuse drepturilor exclusive ale administrației și ale altor deținători de drepturi.
  2. Ca și în cazul altor componente ISP, conținutul poate fi utilizat numai în legătură cu funcția ISP. Elementele conținutului ISP și conținutul publicat pe site-ul ISP nu pot fi utilizate în alt mod fără acordul prealabil al proprietarului drepturilor de autor. Utilizarea obiectelor, inclusiv duplicarea, copierea, prelucrarea, distribuirea pe orice bază, expunerea etc. Cu excepția cazurilor permise în mod expres de lege sau în conformitate cu Termenii de utilizare a funcției.
  3. Utilizarea elementelor de conținut ale serviciului online și utilizarea conținutului în scopuri personale și necomerciale sunt reglementate de drepturi de autor, drepturi conexe, mărci comerciale și alte notificări privind drepturile de autor.Autorizație.Numele autorului (sau pseudonimului) / titularului drepturilor rămâne neschimbat, iar obiectul corespunzător rămâne neschimbat. Pot exista excepții prevăzute direct de lege sau de alte documente care reglementează serviciile online.
 12. FORȚĂ MAJORĂ.

  1. Administrația este scutită de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord, în cazul în care o astfel de neexecutare se datorează unor circumstanțe de forță majoră care au apărut după data publicării prezentului Acord din cauza unor circumstanțe de forță majoră pe care părțile nu le-ar fi putut prevedea sau evita.
  2. Forța majoră include cutremure, inundații, alte dezastre naturale, incendii, accidente nucleare și alte accidente provocate de om, precum și greve, acțiuni militare, tulburări civile sau acțiuni ale organelor de stat care împiedică executarea contractelor în condiții specificate. Orice alte încălcări, indiferent de natura sau caracteristicile lor, nu sunt considerate forță majoră, cu excepția încălcărilor care au fost recunoscute în mod expres de ambele părți ca forță majoră.
  3. Forța majoră include, de asemenea, situațiile în care administrația nu este în măsură să efectueze tranzacții financiare în termenele convenite din cauza acțiunilor/inacțiunilor terților din afara administrației, inclusiv a organizațiilor financiare și/sau a altor entități care permit participarea directă la operațiuni financiare.
 13. PROCEDURA.

  1. Prezentul Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația aplicabilă.
  2. Toate litigiile care decurg din executarea prezentului Acord și a altor documente referitoare la serviciile online vor fi soluționate prin negociere.
  3. În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat prin negociere, acesta este înaintat oricărei instanțe competente de la sediul biroului.
  4. Recunoașteți că procesul de soluționare a litigiilor (revendicărilor) în instanțe este obligatoriu pentru litigiile care apar între operator și utilizator. Termenul limită pentru procesarea cererii este de zece (10) zile lucrătoare de la data primirii Cererii de către partea interesată.
 14. UTILIZARE.

  1. Acest Acord intră în vigoare din momentul în care utilizatorul îl acceptă și este valabil pentru perioada de utilizare a serviciului de internet.
  2. Rezilierea anticipată a acestui Acord de utilizare are loc prin trimiterea unei notificări corespunzătoare de către utilizator către Administrație.
  3. Propunerea conținută în prezentul Acord va intra în vigoare la data publicării pe site și va rămâne valabilă pe o perioadă nedeterminată.
 15. SUPORT TEHNIC.

  1. În domeniul serviciilor de internet, utilizatorul poate obține asistență tehnică și consultativă, care va fi furnizată în conformitate cu cerințele sale.
  2. Dacă aplicați la secretariat în afara programului de lucru, secretariatul vă va contacta în ziua lucrătoare după depunerea cererii. Administrația nu poate garanta că ghidul gratuit va fi disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.Prin urmare, orice întârziere în răspunsul la solicitarea utilizatorului nu va fi considerată o încălcare a obligației de a oferi asistență tehnică și consiliere.
  3. Pentru a contacta administratorul, utilizatorul poate face o solicitare folosind caracteristicile instrumentelor pentru dezvoltatori sau trimițând o solicitare la adresa oficială a administratorului admin@spaceproxy.net.
 16. TERMENII FINALI.

  1. Acest Acord acoperă toate relațiile dintre utilizator și administrator atunci când utilizează serviciile web de către utilizator.
  2. În plus față de acest Acord, pot fi furnizate documente publicate pe site-ul web al serviciului online. Aceste documente au aceeași forță juridică și se pot aplica relației dintre administrație și utilizatori ca prezentul acord. Termenii acestui Acord vor prevala, de asemenea, iar în cazul unui conflict între termenii acestui Acord și documentele publicate pe Site, termenii acestui Acord vor prevala.
  3. O hotărâre judecătorească care invalidează orice prevedere a prezentului Acord nu va afecta nicio altă prevedere a prezentului acord care rămâne în vigoare și guvernează relația contractuală dintre administrator și utilizator.
05.09.2021
Остались вопросы или вы оптовик?
Напишите нам, и мы проконсультируем Вас по вопросам приобретения наших прокси.
Скидки и информацию по обновлению сервиса вы всегда можете получить на нашем телеграм канале. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы знать о всех Новостях.
@spaceproxynews - Телеграм канал
admin@spaceproxy.net- руководство
Live chat- Онлайн чат поддержки

Заполните форму

Укажите почту на которую будут отправлены доступы

Заполните форму

Укажите почту на которую будут отправлены доступы

Заполните форму

Спасибо!
Ваша заявка принята!
В ближайшее время
мы свяжемся с Вами