Space Proxy
Oturum aç Login Kayıt olmak register
0
Proxy iş başında
0
Müşteriler bizi tercih ediyor
0
İşlenen siparişler
91%
Geri Siparişler
Tüm popüler hizmetler için uygundur:
Tüm popüler hizmetler için uygundur: Tüm popüler hizmetler için uygundur:
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 1 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 2
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 3 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 4
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 5 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 6
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 7 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 8
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 9 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 10
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 11 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 12
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 13 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 14
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 15 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 16
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 17 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 18
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 19 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 20
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 21 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 22
Tüm popüler hizmetler için uygundur: 23 Tüm popüler hizmetler için uygundur: 24

GİZLİLİK POLİTİKASI

İNTERNET GİZLİLİK BİLDİRİMİ
HIZMETLERIMIZ spaceproxy.net

TEMEL HÜKÜMLER

Bu gizlilik politikası, web sitesinin resmi bir beyanıdır spaceproxy.net (“hizmet”) ve görevli iletişimci personeli (m.in .. kanal @spaceproxynews Haberci telgrafı). Web sitesini kullanabilmek için kullanıcı, web sitesi yöneticisine, web sitesi yöneticisi tarafından internette bir e-posta adresi (proxy sunucusu) kiralama hizmetini sağlamak için gerekli kişisel (ve diğer) verileri sağlar. Site yöneticisine veri göndererek, hizmeti sağlamak amacıyla bu verilerin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını ve üçüncü taraflara aktarılmasını kabul etmiş olursunuz. Hizmet içinde kullanıcılar, hizmet sayfasındaki ortak bir listeden proxy sunucu adreslerinin kiralanmasını sipariş etme olanağına sahiptir. Hizmet içindeki hizmetler ücretli olarak sağlanır (fiyat ve özellikler sitede yayınlanır https://spaceproxy.net/ceny/, ancak kullanıcılar bu sitede yer alan verilerin bilgilendirici olduğu konusunda bilgilendirilir, kullanıcı bunun bir niyet (teklif değil) olduğunu ve tek taraflı bir yönetim değişikliğine tabi olabileceğini kabul eder.)

Ofis, tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verileri kullanma hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar tarafından gönüllü olarak sağlanan kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması aşağıdaki koşullara tabidir::

Web sitesi yöneticileri, gizliliğinize saygı gösterme ve gizliliğinizi koruma taahhüdünü göstermek için bu Gizlilik Politikasını oluşturmuştur. Bu Gizlilik Bildirimi, site yöneticisinin hangi bilgileri topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, nerede paylaşıldığını ve ne zaman yayınlandığını açıklar. Site Yöneticisi, siteyi kullanırken veya site yöneticisiyle yapılan işlemlerde kullanıcıları bu gizlilik bildirimini dikkatlice okumaya teşvik eder. Siteyi kullanarak, bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

Bu standart, Avrupa Parlamentosu ve 27 Haziran 2016 tarihli ortak katma değer vergisi sistemi (recast) Konseyi’nin 2016/679 sayılı Tüzüğüne (EC) tam olarak uygun olarak tasarlanmıştır.Nisan 2016 kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması ve kullanımı hakkında. Kişisel verilerin internet üzerinden işlenmesi, saklanması ve iletilmesi için genel kabul görmüş standartlar ve kişisel verilerin internet üzerinden işlenmesi, saklanması ve iletilmesini düzenleyen diğer yasalar olarak.

Bu belge, sınırsız sayıda kişinin bu belgede belirtilen şartlarda sözleşme imzalaması için tek taraflı davet şeklinde bir teklifi temsil eder. Web sitesindeki aktif faaliyetleriniz (kayıt, siparişler vb. Dahil)) site yöneticisi tarafından bu teklifi kabul etmiş sayılacak ve bu Gizlilik Bildiriminin şartlarını okuduğunuzu ve bu şartları kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesini kabul ettiğinizi belirtecek ve ayrıca böyle bir sözleşmeye girme hakkınız olduğunu onaylayacaktır. kendi ülkenizin yargı yetkisine uygun sözleşme ilişkisi (yeterli seçeneklerle).

Bu Gizlilik Bildiriminin bir veya daha fazla şartının geçerli veya uygulanabilir olması sona ererse, bu, bu Gizlilik Bildiriminin diğer şartlarının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.
Kullanıcılar, herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Bildirimini doğrulamaktan sorumludur. kendi takdirine bağlı olarak, bu Gizlilik Bildirimini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar. Site yöneticisi bu tür değişiklikleri veya eklemeleri siteye gönderecektir spaceproxy.net/private-policy/. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra siteyi ve özelliklerini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve değişiklikleri tamamen kabul etmenizdir. Bu politikanın değiştirilme tarihi, politikanın yeni sürümünün site sayfasında belirtilen adreste yayınlanma tarihi olarak kabul edilir.

Bu politikanın amaçları doğrultusunda, kişisel veriler, tanımlanmış veya özel olarak tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi veya toplu veri anlamına gelir. Web sitesinin yönetimi, kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesine ilişkin bireylerin korunmasına ilişkin sözleşme uyarınca kullanıcının kişisel verilerinin yeterli düzeyde korunmasını sağlar (Strazburg, 28.12.2013).Ocak 1981).

Kişisel verilerin işlenmesi, Bilgi Sistemlerinin kullanımı da dahil olmak üzere (otomatik bir şekilde) toplama, saklama, saklama, uyarlama, değiştirme, güncelleme, kullanma ve yayma (dağıtım, satış, iletim), duyarsızlaştırma, imha gibi herhangi bir eylem veya faaliyet grubunu içerir.

Web sitesi yönetimi, web sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı sırasında herhangi bir kişisel veri sağlayarak, kullanıcının web sitesi yönetimine kişisel verilerinin bu yönetmelikte öngörülen ölçüde ve şekilde işlenmesine onay verdiğini kullanıcıya bildirir.

Kişisel verilerin işlenmesine rıza, gerçek kişinin kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterme iradesinin, açıkça işlenmesi amacıyla yazılı veya yazılı olarak ifade edilen gönüllü bir ifadesi anlamına gelir (şimdiye kadar mahkumiyeti). rızanın alındığını söylemenin bir yolu.

SİTE ÜZERİNDEN TOPLANAN BİLGİ VE VERİLER

 1. Site yöneticileri, kullanıcıları tanımlamak için bilgi toplayabilir. Web sitesinin yönetimi, bu bilgileri web sitesi aracılığıyla (kullanıcı kaydı sırasında dahil) ve kullanıcıların web sitesinin işlevselliğini kullandığı zamanda toplayabilir. Hizmeti kullanarak, hizmetin sağlanmasına ilişkin verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve depolanmasına ve hizmet içinde işbirliğine rıza gösterirsiniz.
 2. Kullanıcı, web sitesini kullanarak web sitesi yöneticisine, web sitesi yöneticisinin hizmeti sağlaması için ihtiyaç duyduğu kişisel verileri ve diğer bilgileri sağlar. Bu, site yöneticisinin hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak üçüncü taraflara aktarabileceği bilgiler için de geçerlidir.
 3. Web sitesi operatörü, bu kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için elde edilen bilgileri diğer taraflara aktarma hakkını saklı tutar.
 4. Web Sitesinin yönetimi, elde edilen bilgileri, mevzuata ve yürürlükteki diğer yasalara ve uluslararası hukuka uygun olarak talepleri üzerine devlet makamlarına ve hizmetlerine aktarma hakkını saklı tutar.
 5. Tüm kişisel veriler Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EC) 2016/679 uyarınca işlenir. Sağlanan veriler, site yöneticisi tarafından yalnızca bu yönetmelikte açıklanan amaçlarla ve sağlanan hizmetlerin hizmet ve kalitesini iyileştirmek için kullanılacaktır.
 6. Web sitesi yönetimi, kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmez, ancak bu kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme hakkını saklı tutar. Web sitesinin yönetimi, kullanıcıya yanlış kişisel verilerin sağlanmasından kaynaklanan olumsuz sonuçlardan ve çatışmalardan sorumlu değildir.

KULLANICININ SİTEYİ KULLANMAK İÇİN SAĞLAMASI GEREKEN BİLGİ VE VERİLER

 1. Hizmeti kullanmaya başlamak için kullanıcıdan kayıt formuna belirli verileri girmesi istenir.Bu, siteye kaydolurken belirtilen kullanıcının e-posta adresidir. https://panel.spaceproxy.net/register/. Web sitesi yöneticileri, web sitesini kullanırken veya başka bir şekilde kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel bilgileri toplayabilir ve saklayabilir. Toplanan tüm veriler, site yöneticileri tarafından, kullanıcıların kişisel verilerinin cookies düzenleyen bu kural ve yasalara tam olarak uygun olarak toplanır, işlenir, saklanır ve kullanılır.

BİLGİ TOPLAMAK İÇİN TEKNOLOJİ KULLANIMI.

 1. Site yöneticileri, kullanıcının cihazından ve sitedeki etkinlikleri hakkında bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanır.
 2. Web sitesi yöneticileri, kullanıcının kişisel verilerini ve kullanıcının daha önce web sitesi aracılığıyla gönderdiği veya ilettiği diğer verileri toplamak, işlemek ve depolamak için otomatik komut dosyaları, eklentiler ve diğer yazılımları kullanabilir ve bu verileri iletme hakkını saklı tutar.
 3. Web sitesi yönetimi, kullanıcıdan elde edilen kişisel verilerin ve diğer verilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve aktarılmasına ilişkin prosedürleri değiştirme hakkını saklı tutar. Kişisel verilerin ve diğer verilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve aktarılması koşullarındaki herhangi bir değişiklik, kullanıcının kişisel verilerinin kullanımından kaynaklanan hizmet veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla yayınlanacak ve size iletilecektir. Bu şartlarda herhangi bir değişiklik yaptığımız anda, bu belgenin yeni bir sürümü yayınlanacak ve sitenin tüm kullanıcılarına sunulacaktır.

BİLGİLER OTOMATİK OLARAK TOPLANIR.

 1. Site yönetimi, siteye eriştiklerinde kullanıcının tarayıcısından veya cihazından otomatik olarak bilgi toplar. Bu bilgiler, erişimin alındığı cihazın IP adresini, cihaz kimliğini ve türünü, tarayıcı türünü ve dilini, cihazda kullanılan işletim sistemini (mobil sistem), erişim süresini ve coğrafi konumunu içerebilir.
 2. Site yöneticileri, hizmeti sağlamak için gerekli diğer bilgileri ve verileri toplayabilir. Bu gibi durumlarda, kullanıcıya ek bilgi ve verilerin toplanması için uygun bir onay talebi gönderilecektir.

ÇEREZLERIN VE ÇEREZ VERILERININ COOKIES

 1. Cookies, bir web sitesinin hizmetlerinin kullanımı sırasında bir kullanıcının bilgisayarında veya mobil cihazında sakladığı küçük bilgi parçalarıdır. Sunucunun tarayıcı hakkında bilgi eklemesine izin verir, böylece kullanıcıların siteye geri dönerken veya farklı sayfalara göz atarken bilgileri yeniden girmeleri gerekmez. Çerezlerin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.cookiescentral.com .
 2. Siteye erişirken, sitenin (yazılımın) yönetimi, siteye gelecekteki erişimi kolaylaştırmak ve cookies izlemek için kullanıcının cihazına bir veya daha fazla çerez yükleyebilir ve deneyimini de özelleştirebiliriz. Çerezlerin kullanımı yoluyla site yöneticileri, kullanıcının sitedeki etkinlikleri, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar, erişim tarihi ve saati vb. Hakkında otomatik olarak bilgi toplayabilir.
 3. Her kullanıcı tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerez cookies devre dışı bırakabilir. Kullanıcı, tarayıcısının yerleşik işlevlerini kullanarak çerezlerin cookies kabul edebilir veya reddedebilir. Bazı cookies, sitenin belirli yönetim işlevlerini yerine getiren üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından ayarlanabilir.
 4. Bu cookies yalnızca web sitesine kaliteyi ve tam erişimi sağlamak ve web sitesi aracılığıyla bilgi ve diğer hizmetleri sağlamak için kullanılır:
 • yeni veya daha eski kullanıcıları tanıma;
 • kullanıcı tercihlerini hatırlama
 • kullanıcının bir açılır pencerede bir soruyu yanıtlayıp yanıtlamadığını unutmayın;
 • kullanıcının sitede çerez cookies kabul edip etmediğini unutmayın;
 • web sitesinin kullanımıyla ilgili istatistiki verilerin anonim olarak toplanması;
 • kullanıcılara ilgi alanlarıyla ilgili reklam mesajları gönderin. Çerezler, bir kullanıcının bir reklamı kaç kez gördüğünü sınırlamak için de kullanılır;
 • Siteyi cookies hakkında doğru bilgilerin toplanması. Bu, hizmetin kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmemize ve gerekli iyileştirmeleri yapmamıza olanak tanır.

HİZMETTE KULLANILAN DİĞER TEKNOLOJİLER.

 1. Web yöneticileri, hizmetlerin cookies izlemek için web işaretleri ve diğer benzer teknolojiler gibi standart web teknolojilerini kullanabilir. Web yöneticileri, bu iletilerin açılıp açılmadığını görmek için reklamlara veya e-postalara işaretler ekleyebilir. Bu şekilde elde edilen bilgiler, size sunduğumuz hizmetleri kişiselleştirmemize, size özel reklamlar göstermemize ve internet’teki reklamların, içeriğin veya diğer etkinliklerin genel etkinliğini ölçmemize olanak tanır.
 2. Hizmetin sağlanmasında teknolojinin kullanımı, yalnızca mevcut Ukrayna yasalarına ve internet topluluğunun genel kabul görmüş düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN REKLAM AMAÇLI TOPLANAN BİLGİLER

 1. Hizmet sağlayıcılar, hizmet sağlayıcıların, reklam şirketlerinin, reklam ağlarının ve diğer üçüncü tarafların web sitelerinin sayfalarında reklam vermelerine izin verebilir. Bu şirketler, reklamlarını gören ve reklamlarıyla etkileşimde bulunan kullanıcılar hakkında bilgi toplamak için çerezler ve web işaretleri gibi izleme teknolojilerini kullanabilir.
 2. Hizmet, bu politikada veya yürürlükteki yasada açıkça belirtilenler dışında üçüncü taraflara anonim kişisel veriler sağlamaz.

BİLGİ VE VERİLERİN İŞLENMESİ.

 1. Web sitesi operatörleri bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:
  1.2. Kullanıcı Hesabını Yönetin ve müşteri desteği sağlayın;
  1.3. Hizmetin kullanımına ilişkin araştırma ve analiz yapmak;
  1.4. Kullanıcıyla e-posta yoluyla iletişim kurma;
  1.5. İçerik ve reklamlar oluşturun, görüntüleyin ve izleyin;
  1.6. Hizmet analisti;
  1.7. Hizmetin web sitesinde yayınlanan belgelerde belirtilen hakların kullanılması.

ELDE EDİLEN BİLGİ VE VERİLERİN AKTARIMI.

 1. Kişisel veriler. Web sitesi operatörü, bu gizlilik politikasında belirtilenler dışında üçüncü taraflara kişisel veri sağlamaz.
 2. Web sitesi operatörü kişisel verileri servis sağlayıcılara aktarabilir. Site yöneticisi, kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileri, site yöneticisi olarak belirli hizmetleri sağlayan üçüncü taraflara aktarabilir. Bu hizmet sağlayıcılar, işlevlerinin yerine getirilmesi için gerekli kişisel verilere erişebilir, ancak bu bilgileri başka amaçlarla dağıtamaz veya kullanamaz.
 3. Hizmet sağlayıcılar, kişisel veriler de dahil olmak üzere bilgileri ifşa edebilir:
  Mahkeme celplerine, mahkeme kararlarına veya kolluk kuvvetleri veya diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapma taleplerine yanıt vermek; haklarımızı belirlemek veya kullanmak; bizi davalardan korumak.
  – Site yöneticisi, yayının yasadışı faaliyetleri, sahtekarlığı veya diğer suç eylemlerini araştırma, önleme veya bunlarla mücadele çabaları ışığında uygun olduğuna inanıyorsa. Haklarımızı, mülkümüzü veya güvenliğimizi korumak için. Yürürlükteki yasalara uyun veya kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapın. Veya hizmet Şartlarımıza veya diğer sözleşmelere uyun.

GÖNDERİLEN BİLGİ VE VERİ MİKTARI.

 1. Kullanıcıların, hizmetin cookies engelleyebilecek belirli bilgileri sağlamaları gerekmez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI.

 1. Site yöneticileri, kişisel verileri yetkisiz erişime veya ifşa edilmeye karşı korumak için güvenlik önlemleri alır. Ancak hiçbir sistem tamamen güvenli değildir. Bu nedenle, web sitesi operatörü kişisel verilerin her zaman güvende olacağını garanti etmez. Kullanıcılar ayrıca kişisel bilgilerini kullanırken ve açıklarken dikkatli olmalı ve kişisel bilgileri korunmasız kanallardan göndermekten kaçınmalıdır.
 2. Site yöneticisi, internet topluluğundaki Genel Kabul Görmüş veri koruma uygulamalarına uygun olarak elde edilen kişisel verileri korur ve korur. İnternet kullanıcılarının kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili uluslararası standartlara da uymaktayız.
 3. Kullanıcı, site yöneticisinden daha önce kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri (kişisel verileri) yöneticinin e-posta adresine bir istek göndererek silmesini isteme hakkına sahiptir.
03.10.2021
Остались вопросы или вы оптовик?
Напишите нам, и мы проконсультируем Вас по вопросам приобретения наших прокси.
Скидки и информацию по обновлению сервиса вы всегда можете получить на нашем телеграм канале. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы знать о всех Новостях.
@spaceproxynews - Телеграм канал
admin@spaceproxy.net- руководство
Live chat- Онлайн чат поддержки

Заполните форму

Укажите почту на которую будут отправлены доступы

Заполните форму

Укажите почту на которую будут отправлены доступы

Заполните форму

Спасибо!
Ваша заявка принята!
В ближайшее время
мы свяжемся с Вами